Zilyetlik Ne demek ?


EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir kişinin taşınır ve ya taşınmaz bir mal üzerindeki  hak sahibi olma durumuna zilyet denir.

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin karşılığını “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci” şeklinde vermektedir.

Hukuken; sadece taşınır mallarda söz konusu olan, bir malı elde bulundurma hali . Mülkiyet hakkını gerektirmeyen durum olarak açıklanabilir

Bir malın zilyedi o malın maliki olmayabilir. Mesela en basit şekliyle açıklarsak arkadaşınızın montu sizde ise siz o montun zilyedisinizdir ama maliki değilsinizdir. Hem mont sizin mülkiyetinizde hem de elinizde ise hem zilyet hem malik sizindir...

Bir ev sahibinin o ev üzerinde hakimiyeti vardır ve bu durumu zilyet olarak açıklayabiliriz, fakat bu evi kiraya verdiği zaman o evin zilyetti kiralayan kişi olabilir. Zilyetlik değişkenlik gösterebilir.

Zilyetlik Çeşitleri nelerdir?

Asli Zilyetlik - Ferdi Zilyetlik Vasıtasız zilyetlik - Vasıtalı zilyetlik Tek zilyetlik - Birlikte zilyetlik Eşya Zilyetliği - Hak Zilyetliği Emin Sıfatıyla Zilyet  Kendisi İçin Zilyet-Başkası İçin Zilyet

Zilyetlik nasıl elde edilir?

Zilyetlik nasıl kazanılır?

Zilyetlik kazanılabilir bir durumdur. Bunu eşya hukukunda maddelere ayrılmıştır. 

Zilyetliğin Aslen Kazanılması Zilyetliğin Devren Kazanılması Zilyetliğin Tesissen Kazanılması Zilyetliğin Kazai Yoldan Kazanılması