Bina Cepheleri Ne Demek?


Binanın ön ve arka cephelerde toprakla temas eden konturlarının görünürdeki cephesinden parsel hattına en yakın yerinden, ön ve arka cephelerine paralel olarak çizilen hatta bina cephe hattı adı verilir.

Binaların cephelerine ilişkin tanımlar “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre parsel cephesi, bir parselin üzerinde yer aldığı yoldaki cephesine denir. Parselin birden fazla yola cepheli olması ve imar planında belirtilmemiş olması durumunda en geniş yol üzerindeki kenar ön cephe olarak kabul edilir. Yolların eşitliği halinde dar kenar, parsel cephesi olarak alınır. Çıkmalar hariç tutulmak üzere bir parselin yol kısmındaki cephe uzunluğu ön cephe uzunluğudur. Binanın yola bakan cephesine ise yol cephesi adı verilir.

Bina Cephelerine Reklam

Bina sahipleri açısından gelir getiren uygulamalardan biri bina cephelerine reklam uygulamalarıdır. Bina cephesi reklamları belediyelerin imar yönetmelikleri kapsamında belirlenmiştir. Uygulamanın yapılacağı belediyelere göre farklılıklar vardır. Ancak genel olarak binaların reklam yoğunluğuna ve uygulamanın cepheye uygunluğuna dikkat edilir.