Ecr-i Misil Ne Demektir?


Hazineye ait olan bir taşınmazın, idarenin izni olmadan, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından işgal ya da tasarruf edilmesi nedeniyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramaması ya da işgalcinin kusurlu olup olmadığı dikkate alınmaksızın, idare tarafından işgalciden talep edilen tazminata ecr-i misil adı verilir.

“Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik” ile hazineye ait bir taşınmazın zilyetliği, idarenin iradesi dışında ele geçiren, elinde tutan ya da her ne koşulda olursa olsun hazine malını kullanan, tasarruf eden gerçek ya da tüzel kişiler yönetmelik kapsamında işgalci olarak tanımlanmıştır. İşgal sonucunda idareye ödenecek olan ecrimisil bedelinin takdiri için taşınmazın işgalden önce, getirebileceği tahmini gelir bedeli esas alınarak işlem yapılır.

Ecrimisil davası

Bir malın haksız ve kötü niyet ile kullanılması, geri verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, hak sahipleri lehine açılan ve kullanım süreci boyunca kaybedilen menfaatin tazmini için açılan davaya ecrimisil davası adı verilir.

Ecrimisil dava dilekçesi

Ecrimisil davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne dilekçe yoluyla başvurularak açılır. Bu şekilde zararın tanziminin sağlanması amaçlanır. Dilekçede davalı, davacı bilgileri, açıklamalar, deliller, sonuç ve istem bölümleri yer alır.

  • Facebook - Siyah Çember
  • YouTube Sosyal Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • Pinterest Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

EMATEK

Mad. Tur. Med. Elektrn. Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi: Maltepe

Ver.No: 333 069 7175

Tic.Sicil No: 249529

EMAPARK ANKARA Mərkəz Ofis

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime  A Blok No:266 Asma Kat Daire No:18  Çankaya/ANKARA/Türkiyə   06510

EMAPARK İzmir Ofis: Manavkuyu mah. Alija İzetbegovic cad. No:47/B Bayraklı/İzmir/Türkiyə

35535

E-mail:  info@emapark.com

www.emapark.az

www.emapark.com

www.evalinir.com

www.emaparkdatca.com

logo-whatsapp-transparent-background-22.