Saçak Seviyesi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Saçak seviyesi ile ilgili açıklama ise 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde madde 16'da yapı düzenine ait tanımlar arasında bulunuyor. 16. maddenin 9. bendine göre saçak seviyesi şu şekilde açıklanıyor;

Madde 16- Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

Saçak sözlük anlamı olarak Saçak "Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan koruması için, o bölümden dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan örtü" olarak tanımlanmaktadır.

Saçaklar yağmur sularının bina duvarında akıntı oluşturmasını engelleyerek binayı rutubetten korur. Kışın ise özellikle kar ile gelen buzlanmanın bina cephesinde erozyon yaratmasını engeller. Bu sebeplerle saçak yapımı bina için önemlidir. Ancak saçak seviyesinin aşırıya kaçmaması için bazı düzenlemeler getirilmiştir. Hukuki önlemler olarak özetlenebilecek bu düzenlemelerden en belirginine 3030 Sayılı Yasa Alanı Haricinde Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nde rastlanır. Bu yönetmelikte saçakların nasıl olması gerektiği seviyeleri gibi düzenlemeler bulunur.