Ahde Vefa Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Taraflar arasında yazılı veya sözlü bir sözleşme (anlaşma, protokol, mutabakat) yapıldığında, taraflardan sözleşmeye sadık kalmaları beklenir. Kısaca sözleşmeye bağlı kalmaya ahde vefa denir.

Sözleşmelerin amacı her iki tarafında kendisine düşen yükümlülükleri kararlaştırılan şekilde, zamanında ve tam olarak yerine getirmesidir. Ahde vefa ilkesi, anlaşmaların uygulanmasına esas teşkil eden ilkelerin başında gelmektedir.

Taraflar anlaşmadaki hükümlerden doğan yükümlülükleri iyi niyet ilkesi ile yani anlaşmanın amacına aykırı davranışlardan ve işlemlerden kaçınarak yerine getirmek durumundadır.

Doğal afet gibi durumlara dayalı mücbir sebeplerde, sözleşmeye bağlılık ilkesi geçerli değildir.

Ahde vefa ilkesi, sadece anlaşmalar hukuku bakımından değil, uluslararası hukuk sistemi ve diğer hukuk sistemlerinin de uygulanabilmesi açısından varlığı tartışılamaz bir prensiptir.