Ada Uygulama Krokisi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İmar adalarını yerde işaretleyebilmek için, uygulama haritası üzerinden alınan ölçüleri yazmak suretiyle düzenlenen krokiye ada uygulama krokisi denir.

Adanın büyüklüğüne göre, ya doğrudan harita üzerinden çıkarılan şekil veya büyütülerek elde edilen şekil kroki olarak kullanılır.

Ada uygulama krokileri içerisinde parsel numarası, parselasyon planı, hata sınırı ve teknik yönetmelik unsurları kullanılır. Ölçekler 1/2500 ve daha büyük olarak belirlenir.

Ada uygulama krokileri, uygulama türlerine göre kaça ayrılır?

Ada uygulama krokileri 3 türe ayrılır:

Zemin ölçülerine göre yapılan, ada ve parselleri sabit göstermek amacıyla çizilen krokilere denir.

Önceden tespit edilen ölçülere göre hazırlanan, ada veya parsellerin paftası üzerinden çizilen haritalara denir.

Nirengi, poligon ve diğer yardımcı ölçüler kullanılarak çizilen, ada ve parsellerin zeminde gösterilmesini sağlayan krokilere denir.