Alt Kira Nedir?


Bir kiracının, kira sözleşmesi ile elde ettiği kullanım hakkını başka birine kısmen ya da tamamen devretmesine alt kira adı verilir.

Alt kira sözleşmesi

Alt kiraya ve kira kullanım hakkına ilişkin maddeler Borçlar Kanunu’nun 322. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre bir kiracı, kiraya verenden bir zarara neden olmamak koşulu ile kullanım hakkını, kiraya verenin yazılı onayı olmak şartı ile başka birine devredebilir.

Borçlar Kanunu’na göre kiracı kiralanan şeyin tamamını ya da bir kısmını başka birine kiralayabileceği gibi kullanım hakkını da devir edilebilir. Kiracının mesken ve işyeri kiraları için kiraya verenin yazılı onayını almadan, kiralananı başka birine kiralayamaz ya da kullanım hakkı devrini gerçekleştiremez.

Alt kiracının kiralanan şeyi, kiracıya tanınmış olan sözleşme şartları dışında kullanması halinde kiraya veren kişiye karşı sorumluluğu söz konusudur. Kiraya veren kişi tüm haklarını alt kiracıya karşı da ileri sürebilir.