Yıkma Ruhsatı Ne Demek ?


EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir arsa üzerinde mevcut bulunan yapının yıkılabilmesi için ilk olarak belediyeden izin alınması gerekmektedir. Bu izine yıkım ruhsatı denir.

Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınıyor ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yapı yıkım işlemi gerçekleşir.

Yıkma ruhsatı için neler yapmak gerekiyor?

Öncelikle söz konusu taşınmazın tamamen boşaltılması ve eski eserlere bağlı bir yapı olmaması gerekiyor. Eğer tarihi bir yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’nun onayı dahilinde yıkılmak zorunda oluyor. Belediye İmar Müdürlüğü’nden su, elektrik, doğalgaz gibi emlak ilişki kesme belgesinin alınması gerekiyor. Bu süreçler sonunda Fenni Sorumlu gözetiminde yıkım gerçekleşir.

Yıkma ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir?

Dilekçe  İmar durumu  Tapu malik listesi  Hissedarların noter tasdikli muvafakatı  İGDAŞ ilişik kesme yazısı  İSKİ ilişik kesme yazısı  AYEDAŞ ilişik kesme yazısı  Emlak vergi ilişik kesme yazısı  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi  Harç-ücret makbuzu (en son aşamada istenir)  Binanın fotoğrafı