Veraset İlamı Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Vefat halinde, kişinin mirası üzerinde kimlerin, hangi oranlarda hak sahibi olduğu “veraset ilamı”nın bir diğer ismi, mirasçılık belgesi. Vefat halinde, vefatı gerçekleşen kişinin öncelikle mirasçılarının kimler olduğunun belirlenmesi amacıyla, mirasçılar tarafından talep edilmesi halinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne veya notere veraset ilamı istemi yapılıyor. Veraset ilamı alındıktan sonra veraset yoluyla mirasçılara kalan taşınır ve ya taşınmaz malların ilgili belediyelere bildirimi gerçekleştiriliyor. 

Veraset ilamı başvurusunun vefatı takip eden bir ay içinde yapılması gerekir.

Veraset ilamı nasıl çıkarılır?

Veraset ilamı çıkarmanın koşulu, yasal veya atanmış mirasçı olunması. Veraset ilamı çıkarmanın iki ayrı yolla çıkarılabiliyor. Bu yöntemlerden ilki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması... Mirasçılar arasında “yabancılık unsuru” söz konusuysa, yani mirasçılar arasında Türkiye’de ikamet etmeyen ya da yabancı uyruklu biri varsa, veraset ilamı sadece Sulh Hukuk Mahkemelerinden çıkarılabiliyor. İkinci yöntemse noterden veraset ilamı talebiyle gerçekleştirilir. 

Veraset beyanı, varislerin mahkeme kanalıyla kendilerini ispatlamaları sonucunda menkul ve gayrimenkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmaları anlamına gelir.