Vefa Hakkı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir malı satanın, sattığı malı geri alma hakkının tapuda kayıt altına alınması işlemine Vefa Hakkı denir. Vefa Hakkı, noter eşliğinde yapılır ve genellikle 10 yıllık bir süreyi kapsar.

Tapudan istenecek belgeler nelerdir?

Noter tasdikli sözleşme  Talepte bulunan veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.  Taşınmaz malı niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır. 

Vefa hakkı olan taşınmaz üzerinde haciz işlemleri nasıl olur?

Söz konusu taşınmaz üzerinde geri alım hakkı varsa haciz işlemleri buna mani değildir. Vefa hakkı olan kişi bu hakkını kullanabilir.

Vefa hakkının maliyeti nasıldır?

Satış anında resmi senet düzenleniyorsa işlemler için alınan harç dışında başka bir harç alınmaz. Binde 7.5 oranında damga resmi tahsil edilir. Bu resmi senet noterde düzenlenmişse eğer binde 5.94 oranında tapu harcı tahsil edilir. Vefa hakkı 10 yıl süresi dolduğunda maktu terkin harcı alınır.