Vaziyet Planı


İnşaatı planlanan bir yapının, köşelerinin yollara ve diğer parsel sınırlarına olan mesafesini gösteren planlara vaziyet olanı adı verilir. İnşaat bölgesinde yer alan binanın yeri, yolları, konum bilgisi, su ve elektrik gibi altyapı öğeleri vaziyet planında gösterilir.

Vaziyet Planı Çizimi

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bir arsa üzerinde yapılması planlanan blok ya da ayrı ayrı yapıların arsa üzerindeki yerleşiminin, özel yolların ve diğer ortak kullanıma ait tesislerin vaziyet planı ile gösterilmesi ve planın belediye tarafından onaylanması gerekir. Vaziyet planlarının çiziminde genellikle 1/1000 ölçekli imar planı paftaları esas alınır. Plan çizimi sırasında imar planları ve mevzuatı göz önüne bulundurulur. Genel inşaat projesinde vaziyet planının yer alması halinde, ikinci bir vaziyet planının hazırlanmasına gerek yoktur.

1 view0 comments