Uygulama İmar Planı Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Yerleşim alanlarının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan alacakları yerleşim biçimlerinin belirlenmesine yönelik tasarlanmış, uygulamaya yönelik, 1/1000 ölçekli planlardır.

Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de hazırlanabilir. Ancak, bu durumda etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerekir.

Uygulama imar planlarında, yapı adaları içinde imar parselleri gösterilir.

Uygulama imar planlarına uygun olarak parselasyon planları düzenlenir ve bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır.