Teknik Altyapı Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Yerleşim alanlarındaki içme ve kullanma suyu, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon, haberleşme, ulaştırma ve arıtım hizmetlerini sağlayan sistemlere teknik altyapı denir. Bu sisteme açık ve kapalı otopark imkanları da dahildir. Teknik altyapı aynı zamanda bir yerleşim yerinin gelişmişliğini de gösterir.

Kentsel teknik altyapı hizmetleri, iskâna açılan bir alanın bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Toplumun ve şehir yaşamının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çevre düzenlemelerinin de dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Standartları

Yerleşim yerlerinin kentsel, sosyal ve teknik açıdan altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için plan yapımına ait esaslar belirlenmiştir. Bunların ilki mevzi imar planıdır. Mevzi imar planı, mevcut yerleşim alanlarının nüfusa yeterli olup olmadığını gösterir. Nüfusun alana fazla geldiği durumlarda yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi ve buradaki teknik altyapı hizmetlerinin sağlanması yine bu plan dahilinde yapılır.

Altyapı standartlarının sağlanabilmesi için belediyelerin planlama, projelendirme, uygulama, işletme ve bakım hizmetlerini yerine getirmesi gerekmektedir. İmar planlarından kaynaklanan sorunların engellenmesi için de bölgenin yapısı dikkatle bir şekilde incelenmektedir. Projelendirmeler, teknolojik ekipman yeterliliğine göre yapılmaktadır.

Belediyeler, şehirlerin teknik altyapılarından sorumlu olan birinci mercidir. Karşılaşılan altyapı sorunları doğrudan bu kurumlara iletilir. Bu sistemlerin işletilmesi de aynı zamanda belediyelere aittir. Günümüzde artan şehir nüfusu, hızlı yapılaşma teknik, sosyal ve kentsel altyapı sistemlerinin gerekliliğini artırmaktadır.