Tefrik Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Tefrik kelime anlamı olarak ayırmak, ayrı tutmak anlamına geliyor. Bu kelime vekaletnamelerde geçen ve hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Tefrik, hakimin uygun görmesi halinde davaları ayırması ve ayrı bakılmasını sağlaması olarak uygulanıyor. Bu durumda, dosyalar birbirinden ayrılır ve ayrı şekilde incelemeye alınır.

Taşınmaz hukukunda tefrik

Tefrik işleminin önemli kullanım alanlarından biri ise taşınmaz hukuku ve taşınmaz işlemleridir. 

Tefrik daha çok kat mülkiyeti kurulacak yerlerde ve kat irtifakı işlemlerinde uygulanıyor. Tefrik bu alanda, bağımsız bölümlerin hissedarlar arasında ayrılması işlemi olarak da biliniyor. Özellikle apartman kat mülkiyetlerinde, kat maliklerinin hisselerin ayrılması işlemleriyle, arsa tapularının kat mülkiyetine çevrilmesi işlemlerinde tefrik esasları kullanılıyor.