TAPU-Türkiyə Respublikasının əmlak haqqında şəhadətnaməsiTürk qanunvericiliyinə uyğun olaraq, TAPU, daşınmaz əmlakın müəyyən obyekt üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən yeganə sənəddir. Türkiyədə hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi titul sistemi üzərində mövcuddur. Bu o deməkdir ki, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların rəsmiləşdirilməsi dövlət orqanının Kadastr idarəsinin müstəsna hüququdur , TAPU yeni sahibinə mülküyətçi titulu verir. Bu titul müddətsiz mülküyətçi hüququ daşıyır və alqı-satqı hayata keçəndən sonra  belə heç məhkəmə tərəfindən belə mübahisə edilə bilməz. TAPU- daşınmaz əmlakın  mülkiyyətçi hüququnu təsdiq edən sənəddir.


Alınmış daşınmaz əmlakın torpaq sahəsinin yerləşdiyi ünvan

Pasport formatlı şəkil

Torpaq sahəsinin qeydiyyatı barəsində məlumat  kadastr idarəsindəTorpaq sahəsinin vəziyyəti (  kadastr idarəsindən məlumat)

Yeni sahibinə məxsus torpaq sahəsi (mütənasib miqdara alınmış mənzil)

Yeni sahibinə məxsus daşınmaz əmlak vəziyyəti (mülkiyyət növü)

Alınmış əmlakın dəyəri

Əvvəlki sahibi haqqında məlumat

Yeni sahibi  haqqında məlumat

Əvvəlki sahibin bu daşınmaz əmlakın alıma tarixi

Qeydiyyat zamanı əvvəlki sahibin TAPU nömrəsi

Yeni sənədin qeydiyyat məlumatları TAPU

Yeni sahibin bu daşınmaz əmlakın alıma tarix

Kadastr idarəsinin möhürü və səlahiyyətli şəxsin imzası

7 views0 comments