Tapu Senedi Nedir?


EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Tapu senedi, tapuda yapılan işlemler sonucu tapu dairesinin taşınmaza sahip olan kişiye mühürlü, imzalı verdiği resmi belgedir.

Tapu senedi sadece taşınmazın sahibine verilir. Mülkiyet dışında başka hak sahibi olan varsa o kişilere tapu senedi verilmez.

Tapu senedi iki örnek olarak düzenlenir. Fotoğraflı olan hak sahibine verilirken, diğer örnek ise merkeze gönderilir. Tapu senedinin kaybedilmesinin hukuki bir önemi yoktur.  Tapu sicil müdürlüğüne başvurulup, harcı yatırılarak yeni bir tapu senedi alınabilir.

Tapu senedi neden iki renklidir?

Ülkemizde tapu senetleri iki farklı şekilde düzenlen bir belgedir. Gayrimenkullere ait mülkiyet hakkı ile ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen tapu senetleri içeriklerine göre iki ayrı renge sahip oluyor; pembe ve mavi. Mavi renk tapular, sahip olunan mülkün bir arazi ya da arsa olduğunu belirtir ve kat mülkiyeti olmadığını belgeler. Pembe renk tapular ise kat mülkiyeti olan durumlarda kullanılır ve üstünde mülkiyete söz konusu olan yerin sınırları belirtilir.

Hangi tapu senetleri geçersizdir?

Tapu senedi tapu kütüğüne yapılan tescile dayanır. Tapu kütüğünde veya tapu kadastro bilgi sisteminde tescil yoksa tapu senedi mühürlü, imzalı olsa dahi bir geçerliliği yoktur. Tescile dayanmayan tapu senedi geçersizdir. Tescilli olmayan tapu senedi ile tapuda işlem yapılamıyor.