Tapu Devri Nedir?


EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Gayrimenkullerin bir başkası adına tescil edilmesi için devir işlemlerinin tapu müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Tapuda yapılacak devir için öncelikle Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi’nden randevu alınır.

Tapu Devri İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar:

Tapu aslı veya fotokopisi Bir Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve bir adet fotokopisi Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına) Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar: İki Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve bir adet fotokopisi Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına) Tapu devir işlemleri için ödenecek bedel, tapu satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Tapu harcı oranı, binde 20 olarak tespit ediliyor.  Bu bedel hem alıcıdan hem de satıcıdan alınıyor. Ancak kimi zaman tarafların aralarında yaptıkları anlaşmaya göre bu bedeli yalnız alıcı da ödeyebiliyor. Ayrıca tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor.