Tapu Devir Belgesi Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Tapu devir belgesini açıklarken tapu devri nasıl yapılır, buradan başlamak daha aydınlatıcı olur.

Taşınmaz malların devir işlemleri tapu dairesinde gerçekleşmektedir. Devir için istenildiği anda tapu dairesine gidilip işlem yapılamamakta. Tapu müdürlüğü randevu sistemi ile çalıştığı için öncelikle bağlı olunan daireden randevu almak gerekmekte.

Randevu nasıl alınıyor?

Tapu dairesinde gerçekleştirilecek işlemler için Alo 181 Tapu ve Kadastro hattını arayarak veya tapu müdürlüğünün resmi internet sayfasından başvuru yaparak randevu alınabiliyor. 

Randevu gününde gerekli belgeler ile orada bulunulması gerekiyor. 

Gerekli belgeler nelerdir?

Alıcıdan;

2 Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi T.C. Kimlik Numarası Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)Satıcıdan;Tapu aslı veya fotokopisi 1 Resim Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.) Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)