Tahsis Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Tahsis kelimesi, Türk Dil Kurumu’nda “ bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma” olarak karşılık buluyor. Gayrimenkul söz konusu olduğunda ise “tahsis”, yine ayırma üzerine kurulu bir süreci ifade ediyor. 

Tapu tahsisi kişilere mülkiyet hakkı sağlıyor

İmar ve gecekondu yönetmeliği çerçevesindeki kurallara göre belli başlı kamu kurumlara (belediye, hazine, vakıflar, il özel idareleri gibi) ait olan gayrimenkullerin ilgili kişilere bir hak olarak ayrılmasına “tahsis” (tapu tahsisi) deniyor. 

Tapu tahsisinin öne çıkan özelliği, verilen kişiye mülkiyet hakkı sağlayabilmesi. Mülkiyet hakkı için de tapu tahsisi belgesi gerekli oluyor. Bir başka deyişle, bu kurumların, müstakilen sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi bir hakkın belgesidir.

Örnekle açıklamak gerekirse tapu tahsis belgesi almamız gerektiğinde bu belge birden fazla kurum tarafından verilebiliyor: Hazine, Belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri. 

Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?

Başta imar ve gecekondu yönetmeliğinde belirtilen kurallar dikkate alınmak üzere kişilere verilen tapu tahsis belgesinin mülkiyet hakkı sağlayabilmesinin koşulu ise, mevzu bahis olan gayrimenkulün imar planlarında “bağımsız parsel” olarak gösterilmesidir. Tahsis için talep belgesi ise, tıpkı tahsis beyan taahhüt belgesinde olduğu gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenleniyor.