Oturma Hakkı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Medeni Kanunu’nun 823. maddesine göre oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma, oturma yetkisine denir. Oturma hakkının en önemli kuralı bir kişiye bağlı bir haktır başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Söz konusu mesken, hak sahibinin rızası olmadıkça kiraya verilemez.

Süresinin dolması veya hak sahibinin ölmesi ile sona erer. Oturma hakkı resmi senet ile oluşturulur. Bu senet Tapu Sicil Müdürlüğü’nde düzenlenir.

Oturma hakkı başvuru işlemi için gereken belgeler nelerdir?

İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge. Oturma hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.