Niyə Türkiyədən mənzili məhz Emapark vasitəsi ilə almalıyam?

Updated: Dec 19, 2018

Emapark əmlak şirkətinin Türkiyənin müxtəlif yerlərində filialları var. Bu filiallar sizə azərbaycan, rus və türk dillərində xidmət edə bilər.

Uzun illər ərzində Azərbaycanda qazanılmış təcrübə və burdakı əlaqələri vasitəsi ilə sizlərə sərmayə yatırarkən

Xidmətlər

1) lazımi ilkin məlumatlar,

2) tərcümə,

3) əmlak haqda məsləhətlər,

4) xarici investor investisiya qoymaq və ya satmaq istəyirsə, Brokerlik xidmətiHüquqi məsləhət,

5) mühasibatlıq barədə məsləhət

bu mövzuda adları qeyd olunan xidmətləri ən yaxşı keyfiyyətdə göstərəcəkdir.


#türkiyə #ankaramənzil #izmirəv #bodrum #marojna #tort #istanbul #antalya #tatiləvi #xariciinvestor #ilkinməlumat #tərcümexidməti #əmlakhaqdaməsləhətlər #Emaparkəmlak #türkiyədənmənzil #əmlak #emapark #mənzil #ev #türkiyə #ankara #antalya #istanbul #izmir #bodrum #alqısatqı #xaricivətəndaslıq #xaricdəev #təmir #Türkvətəndaşı #azərbaycanlılar #türkiyədeev #türkiyədəkreditləev #daşınmazəmlak #türkiyədeevlərinqiyməti #villa #otel

5 views0 comments