Nazım İmar Planı Ne Demek?


EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Nazım imar planı, bölge ve çevre düzeni planı kararlarına uygun olarak halihazır ve kadastral haritalar üzerinde; nüfus yoğunluklarına, bölgenin gelişme yönünü belirleyen ulaşım sistemine ve problemlerinin çözümüne yönelik gelişmeleri gösteren bununla birlikte uygulama imar planlarına esas olması için hazırlanan planlardır.

Diğer bir deyişle; bir şehirsel yerleşmenin genellikle 20 yıllık süre içinde yerleşme prensiplerini ve gelişmesinin niteliğini ve niceliğini kesin olarak belirtmeden ana hatlarıyla veren (alan, yoğunluk, kullanma şekli, ana ulaşım ağı gibi) uygulama planı için ön şart ve kılavuz olan plana nazım imar planı deniyor.

Nazım imar planı ile birlikte bilinmesi gereken bir diğer bilgi de imar durumu bilgisidir. İmar durumu bilgisi kendi içerisinde 3 bölüme ayrılmaktadır. Bunlar şifai imar durumu, yazılı imar durumu ve çizili imar durumudur.