Mirasın İntikali Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Miras Hukuku’na göre “mirasın intikali”, bir kimsenin vefat etmesi halinde menkul ve gayrimenkullerinin yasal mirasçılarına kalmasıdır. Vefatı gerçekleşen kişinin tapu sicilinde kayıtlı olması koşuluyla, miras hakkı için mahkemelerden alınan veraset senedinde mirasçıların isimleri belirtilmekle birlikte, Medeni Kanun çerçevesinde de söz konusu mirasçılar için tescil işlemine “mirasın intikali” deniyor.

Miras intikal işlemi ile ilgili önemli konular

Mirasın intikali iki şekilde gerçekleşebiliyor: Elbirliği halinde intikal veya paylı mülkiyet şeklinde intikal. Mirasın intikal işlemi için tüm mirasçıların başvurusu gerekmiyor. Tek bir mirasçının da istemde bulunması yeterli oluyor. Mirasçıların kendilerine miras kaldığını belirttikleri gayrimenkul ile ilgili işlem yaptırabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bu amaçla, mahkemeye başvurarak “mirasçılık belgesi” alınabiliyor.

Mirasın intikali için gerekli belgeler

Miras kalan taşınmaz mala ait tapu senedi. Tapu senedinin bulunmaması durumunda taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten bir belge veya malikin sözlü beyanı. Veraset belgesinin aslı. Belgenin aslı yerine mahkeme veya noterce onaylı örneği de geçerli oluyor. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası. Taşınmaz mal bina niteliği taşıyor ise, zorunlu deprem sigortası belgesi.