Mevzi İmar Planı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Mevzi imar planı, mevzuatta şu şekilde tanımlanıyor; “Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.”

Mevzi imar planı için gerekli belgeler nelerdir?

• Tapu kayıt örneği

• 1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı

• Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı

• Teklif planları

• Plan inceleme harcı

• Müelliflik kaydı

• Plan açıklama raporu

• Jeolojik etüd raporu

• ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu