Müşterek Tapu Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Müşterek mülkiyet ile sahip olan paydaşların sahip olduğu tapuya müşterek tapu deniyor. 

Müşterek mülkiyette kişiler söz konusu olan mülke belirli paylar ile sahip oluyor.

Gayrimenkule müşterek mülkiyet ile sahip olunması durumunda; tüm hissedarları gösterir şekilde tek bir tapu senedi verilebileceği gibi hissedarlar talep ederse her birine ayrı ayrı da tapu senedi verilebiliyor.

Medeni Kanunun 659. maddesine göre, payın devri halinde, diğer paydaşların ön alım hakkı vardır.  Müşterek mülkiyet, söz konusu mülkün bölünmesi veya satılması durumunda sona erer.

Müşterek tapu nasıl ayrılır?

Müşterek tapu ayırma işlemi serbest harita mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayırma işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine verilir. 

Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ayırma işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılır. Ve taşınmazın köşe noktaları zemine uygulanır. Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolünden sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.