Kuru Mülkiyet Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan sahip olmak demektir. Mülkiyet; kuru mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kuru mülkiyetin değeri taşınmazın değerinin 1/3’üdür. Kuru mülkiyete çıplak mülkiyet de denir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremez. İntifa hakkı sahibi kiraya verebilir.

Ancak çıplak mülkiyet sahibi, intifa hakkı sahipliğinin mevcudiyetini koruyarak taşınmazı bir başkasına satabiliyor. 

Böyle bir gayrimenkulü alan kişi İntifa hakkı bulunan kişinin mülkiyetini de kabul etmek zorunda oluyor. 

Kuru mülkiyet sahibi olan kişinin vefatından sonra, kuru mülkiyet hakkı eşine devredilebiliyor.