Kot Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Türk Dil Kurumu‘na göre kot : “Temel ile zemin arasındaki yükseklik.” demektir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nce Kotlandırma üç şekilde yapılabilir.

Yoldan kotlandırma: Bu sistemde, binaların cephe aldığı yolun bordür taşı üst seviyesinden itibaren kotlandırma yapılır.  Tretuvar seviyesi röper olarak kabul edilir.

Röper; Arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi ve bu noktanın kaybolması halinde yeniden noktayı tespit edebilmek amacıyla noktanın yakınındaki sabit tesislere olan yatay uzaklıkları ölçülerek bir krokiye bağlanmasıdır.

Tabii Zeminden Kotlandırma: Arazinin meyilli olması durumunda kullanılır. 

Köşe başı Parsellerde Kotlandırma: Yolların ayrı genişliklerde olması durumunda kullanılır.

İnşatta Kot Nasıl Alınır?

Parselimizde referans kotlar vardır. Harita mühendisi veya teknikeri, bu referans kotlarını kullanarak imalatlara kot verir. Temel betonu bu kot bilgisiyle dökülür. Şantiyede her imalat düşeyde kotlara yatay düzlemde ise akslara göre yapılır.