Kira Gelir Vergisi Cezası Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Vatandaşlar 2012 yılında çıkan kanunla ev ya da iş yeri kira elde etmeleri durumunda gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. Kira gelir beyannamesi verdikten sonra ise hesaplanan rakamlarca kira gelir vergisi verirler.

Kira Gelir Vergisi, Beyannamesi Vermeme Cezası Nedir?

Vatandaşlar elde ettikleri kira gelirlerini her yılın Mart ayında beyan ederler ve çıkan vergiyi de Mart ve Temmuz olmak üzere iki eşit taksitle ödeyebilirler. Kira geliri elde etmesine rağmen kira gelirini beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesilmektedir. Kira bankadan ödenmezse ayrı ceza, beyanname verilmezse de ayrı cezası vardır.

Bu ceza günümüz itibariyle kira bedelinin yüzde 5‘i kadar (her bir işlem için) öngörülmektedir. Ceza, konut kiralarında yalnız mülk sahibine, işyeri kiralarında ise hem mülk sahibine hem kiracıya öngörülmekte.

Kira geliriniz ne kadar olursa olsun, kira gelirinden kazandığınız rakamın 3 bin 600 lirası istisna tutar olarak kabul edilmektedir. Yani bu rakamın vergisi ödenmez. Öncelikle kira gelir beyanı verilmemesi durumunda bu istisnai tutar ortadan kalkmaktadır. Yani bu rakam da ödeyeceğiniz vergiye dahil edilir ve zarar etmiş olursunuz. Ayrıca beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanır ve verginin bir katı tutarında vergi zıyaı cezası kesilir. Aylık yüzde 1,40 gecikme faizi hesaplanır. Vergi Usul Kanunu’nda beyanname vermeyenler için iki kat 1. derece usulsüzlük cezası da öngörülmektedir