Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Süreci Nasıl İşler?


Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenen bir ülke olarak özellikle son on yıl içerisinde sistematik bir biçimde ülkenin bina ve yapıları denetimden geçirilerek kentsel dönüşüm kapsamına sokulmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde ise hem kiracı hem de ev sahiplerinin mağdur duruma düşmemesi için devlet tarafından belli bir dönemi kapsayan kira yardımı vatandaşlara sunulmaktadır. Kentsel dönüşüm kira yardımı olarak adlandırılan bu ödenek sayesinde vatandaşların kentsel dönüşüm sürecinden en az zarar görecek biçimde çıkmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Kira Yardımı Nedir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, ev sahipleri ya da kiracılara devlet tarafından sağlanan ödenektir. Bu kapsamda oturduğu bina kentsel dönüşüm sürecinde yıkım ve güçlendirme çalışmalarına dahil olan kişiler, dönüşüm boyunca kullanmak üzere belirlenen miktarlarda ücret alma hakkına sahip olur. 2017 rakamlarına göre 18 ay boyunca kentsel dönüşüm kira yardımı almak mümkündür. Farklı şehirlerde rakamlar değişmek ile birlikte kira yardımı 553 lira ve 830 lira arasında değişmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evleri yıkılan ve geçici olarak konut değişikliği yapmak durumunda kalan vatandaşların maddi olarak desteklenmesi için gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kira yardımı, anlaşma ile tahliye edilen binalar için geçerlidir. Tahliyenin ardından yardımı alacak vatandaşların gerekli kurumlara başvuru formu ve diğer belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurulacak merciler İstanbul, İzmir ve Bursa illeri için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri iken diğer illerde Çevre Ve Şehircilik Müdürlükleri olarak belirlenmiştir.  Ev sahipleri ve kiracılar için gerekli belgeler de farklılık göstermektedir. Bu belgeler ve geçerli bir banka hesabı belirtildikten sonra kira yardımı süreci işlemeye başlar.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Süreci Nasıl İşler?

Öncelikli olarak büyük oranda deprem riski altında olan illerde başlayıp Türkiye genelinde yaygınlaştırılan kentsel dönüşüm süreci kiracı ve ev sahiplerini zor durumda bırakmamak adına devlet ödeneği ile desteklenmektedir. Gerekli anlaşma ile binalarını terk ederek konut değişikliği yapan vatandaşların başvurularının kabul edilmesi gerçekleşir.

Başvuru esnasında verilen belgelerin doğruluğu belirlendikten sonra kişilerin aktif banka hesaplarına kira yardımı yetkili merciler tarafından aktarılır. Maksimum 18 ay süren bu yardım sayesinde kentsel dönüşümün vatandaşlar için çileye dönüşmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Farklı iller için belirlenen farklı rakamlarda ödenekler düzenli olarak vatandaşlara ulaştırılır ve kentsel dönüşüm kira yardımı süreci bu şekilde işleyerek tamamlanır.

0 views0 comments