Kat Yüksekliği Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir binanın tаbаndаn tavana dahil olan yüksekliğine denilmektedir.

Binanın herhangi bir katının döşeme üstünde bir üstteki katının döşeme üstüne kadar mesafesine kat yüksekliği denir. Kat yüksekliğine katın tavan kalınlığı da dahildir.

Kat yükseklik oranları kaç metredir?

Zemin katta kat yüksekliği max=4.40 m’ dir.Pasajların ve kapalı çarşıların kat yüksekliği net (3.50)metreden az olamaz.İç yükseklikte; kat yüksekliği (4.00) metreden az olmamalıdır.

Bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır. 

Tesisat katının yüksekliği normal kat yüksekliğini aşamaz. Tesisat katı yapılan 60.50 m. yi aşan binalarda tesisat katının 2.00m. si bina yüksekliğinden sayılmaz. Yapının kat adedinden sayılmaz. 

Özellikli olan yapılarda bu hüküm uygulanmayabilir. Ancak hiçbir koşulda hava mania kriterleri aşılamaz, planda veya planda belirtilmemişse yönetmelikte belirtilen kat sayısı, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle yapı yoğunluğu artırılamaz.