Kaks Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

KAKS terimi “kat alanı katsayısı” ifadesinin kısaltması olarak literatüre girmiştir. Başka bir deyişle emsal diye de tanımlanır. KAKS, esas itibariyle bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler.

KAKS imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanır.

KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar nelerdir?

KAKS; inşaat çalışmalarına başlanacak yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı oluyor. KAKS sayısı, katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanların toplamı olarak ifade ediliyor.

KAKS hesabı nasıl yapılır?

KAKS hesabını kolaylıkla yapabilmek için örneklemek gerekirse,

KAKS oranları, 0.20 - 0.30 - 0.40 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.07 - 2.5 - 3.0 arasında değişkenlik gösterir. İnşaatın yapılacağı arsa için belirlenen KAKS oranı ile arsa alanının çarpılması sonucunda kat alanı katsayısı bulunuyor.

KAKS oranı: 0.30 

Arsa alanı: 1.000 metrekare

Toplam inşaat alanı: 300 metrekare