Kadastro Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Yerli yerinde ve sağlam sonuçlu bir tapu sicili ortaya çıkarmak amacıyla, bir ülkenin bütün mülk, arsa, araz yerlerinin, alanlarının, sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet tarafından saptanarak plana bağlaması ve kaydı işine kadastro denir.

Kadastronun amacı sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmaktır. İlk kadastro çalışmaları Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde başlamıştır. 

Kadastro niçin yapılır?

Mülkiyet haklarını korumaya almak için arsanın veya arazinin sınırlarını, kapsadığı alanı belirlemek.

Emlak vergisinde ödenecek payın belirlenmesi için toprağın değerini ölçmek.

Kırsal kalkınma ve İmar planlaması için dayanak oluşturmak için kadastro işlemleri gerçekleştirilir.

Kadastro çeşitleri nelerdir?

Kadastro çeşitleri temel olarak üç başlık altında toplanmıştır.

Vergi Kadastrosu

Hukuki Kadastro

Çok amaçlı Kadastro

Kadastro bölgesi nedir?

Bir şehrin merkez ilçesi ile birlikte tüm ilçelerini kapsayan kadastro bölgesi, kadastro çalışmalarının yürütüldüğü alanı belirtir. Kadastro çalışma alanı ise söz konusu kadastro bölgesindeki bütün köyler ve belediye sınırları dahilindeki mahallelerin her birini içine alıyor.