Kısa Dönem İkamet Hakkında


Ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Türkiye’de kalış amacınıza göre düzenlenen seçenekleri tercih ederek ilerleyiniz

Turizm amaçlı gelen yabancılar

Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

İş görüşmesi veya ticaret amaçlı gelen yabancılar

Türkiye'deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancılara talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Konut satın alarak ikamet etmek isteyen yabancılar

Türkiye'de satın almış olduğu konutta ikamet etmek isteyen yabancılar, bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, öncelikle konutu satın alarak, tapu aslı ile birlikte uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkede bulunan Türk Temsilciliği'ne müracaat etmeleri gerekir. Temsilciliğimizin uygun görmesi halinde, yabancıya 'Tapu Amaçlı veya Uzun Süreli Vize' verilerek, ikamet tezkeresi için başvuru hakkı tanınmış olur.

Tedavi amaçlı gelen yabancılar

Tedavi amacı ile ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri halinde tedavileri sürelerince ikamet izni verilir. Bunun için vize veya vize muafiyet süresi dolmadan Göç ve İltica Bürolarına başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlayan yabancılar

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yabancılar , öğrenimlerini tamamladıktan sonraki (mezuniyet tarihinden itibaren) altı aylık süre içerisinde ikamet tezkeresi talebinde bulunmaları halinde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi alabilirler.

İnsani sebeplerle gelen yabancılar

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’de kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi verilebilir.

İnsani ikamet izinleri aşağıdaki gerekçelerle verilebilmektedir.

Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye'den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye'den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

Acil nedenlerden veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye'ye girişine ve Türkiye'de kalmasına izin verilmesi gereken yabancılara

Olağanüstü durumlarda

Bilimsel amaçlı araştırma yapmak için gelen yabancılar

Türkiye'ye bilimsel araştırma yapmak üzere gelen yabancılara ikamet tezkeresi talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' alabilirler. Bunun için vize veya vize muafiyet süresi dolmadan ilgili resmi kurumlara başvurarak randevu almaları ve randevu zamanına kadar belirtilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Mahkeme kararı ile kalması uygun görülen yabancılar

Daha önce ikamet tezkeresi almış veya Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye'de kalması zorunlu olan yabancılara bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' verilebilir. Örneğin, Türk vatandaşı ile evli olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişinin, boşanma davası süresince mağdur olmaması için ikamet tezkeresi verilmesi mümkündür.

Randevu sırasında hazır bulunması gereken belgeler

4 adet fotoğraf (Normal ölçülerde)

Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)

Randevu Formu

Genel Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi

Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi

Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi

Her ay için 500$'lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi (Bir yıl için 6.000 USD)

2 views0 comments