İzale-i Şüyuu Ne Anlama Gelir?


Maddi olarak bölünmemiş bir mal üzerinde belirli oranlarda payı olan kişilere malik, birden fazla malikin sahip olduğu mülkiyete ise paylı mülkiyet adı verilir. İzale-i Şüyuu ya da ortaklığın giderilmesi, paylı mülkiyete sahip bir mal üzerinde pay sahibi maliklerin anlaşmazlığa düşmeleri halinde mahkeme kararı ile satılarak pay bedellerinin paylaştırılmasına denir.

İzale-i Şüyuu Davası

Medeni Kanun’un 628. maddesine göre anlaşmazlığa konu olan malın bölüştürülmek suretiyle aynen taksiminin mümkün olmadığı hallerde mahkeme kararı ile mal satılır ve bedelleri paydaşların payları oranında bölüştürülür.

İzale-i Şüyuu davalarında amaçlanan, mahkeme yolu ile ortaklığın giderilerek taraflar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesidir. İzale-i Şüyuu için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ortaklığın giderilmesi için pay sahiplerinden birinin dava açması yeterlidir.