İskan Sorgulama Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İnşa edilen gayrimenkullerin sahip olması gereken en önemli belgelerden birisi olan inşaat iskan ruhsatı, yapıların ruhsat ve ruhsat eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren belgedir. Yani inşaat iskan ruhsatı, ilgili binanın tamamlandığını ve ruhsatındaki içeriğin doğruluğunu bildiren belgeye verilen adıdır.

İnşaat iskan ruhsatı sorgulaması nerede yapılır? 

İnşaat iskan ruhsatı sorgulama işlemi, yapının bulunduğu belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimlerinde yapılıyor. Yani binanızın bağlı olduğu belediyenin imar biriminden sorgulama işlemini yaptırabilirsiniz.  

İnşaat iskan ruhsatı sorgulaması nasıl yapılır? 

İnşaat iskan ruhsatı sorgulaması için binanızın yasalara uygun inşa edilmiş olması ve ruhsat süresinin geçmemiş olması gerekiyor. 

Bu binalar için tamamlanma dilekçesi ve gerekli belgeler ilgili belediyeye bildirilir. 

Belediyenin İmar birimi yapıyı belge için uygun bulursa inşaat iskan ruhsatı harç ödemesi de yapıldıktan sonra alınabilir. 

İskan belgesi yapılar için oldukça önelidir. 

Eğer binanız hala inşaat olarak gözüküyor veya iskan ruhsatına sahip değilse, su ve elektrik gibi mesken aboneliklerinizi alamazsınız.