İskan Belgesi Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İskan belgesi, inşaat çalışmaları biten yapılar için yapının oturum izninin verildiği belge olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere, bir yapıya başlamadan önce yapı için yapıya ruhsat alınması gerekiyor.

İnşaat çalışmalarının bitmesinin ardından yapıda oturumun başlayabilmesi için ise iskan belgesinin alınması gerekiyor.

İskan nereden alınır?

İskan belgesi, yapının ruhsat alınan mimari projesine uygun olarak yapılması ve inşaatın herhangi bir borcunun olmaması durumunda veriliyor.

İskan izninin alınabilmesi için, bağlı olunan belediyenin  İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimlerine gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

İskan için gerekli evraklar nelerdir?

Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,Tapu kaydı bilgileri,Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi,Dış Kanal Belgesi ,Telekom Olur Yazısı,Proje Müellifleri Raporu,Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu,Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.

Bina asansörlü ise asansör firmasından;

TSE Belgeleri,Garanti Belgesi,Mühendislerin SMM Belgeleri,Muayene Raporu – 4 adetMuayene fişi,Uygulama projeleri.

Yapının daha önceden tasdiklenen projesine uygun olması durumunda ve bölgenin imar planlamasına aykırı olmaması halinde iskan belgesi veriliyor.