İrtifak Hakkı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlemdir.

İrtifak Hakkı bazı yerlerde “Kullanım Hakkı” olarak da geçer. İrtifak hakkı için bir dilekçe ile ilgili gayrimenkulün bulunduğu il defterdarlıklarına, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığı’na başvurulabiliyor. İrtifak hakları şahsi irtifak hakları ve arzî irtifak hakları olmak üzere ikiye ayrılır.

Olumlu irtifak nedir?

İrtifa hakkı verilen kişi, hakkı aktif olarak kullanıyor ise bu hak “Olumlu Hak” olarak geçer. Geçit Hakkı olumlu bir haktır.

Olumsuz irtifak nedir?

İrtifa hakkı verilen kişi, gayrimenkul sahibinin kullanmasına engel olacak şekilde kullanıyor ise bu hak “Olumsuz Hak” olarak geçer. Buna örnek olarak “Manzara Kapatmama Hakkı”nı verebiliriz.

İrtifak hakları kaça ayrılır? 

İrtifak Hakları yararlanılma çeşitlerine göre birbirlerinden ayrılır.

Üst Hakkı (İnşaat Hakkı )Kaynak İrtifakıGeçit Hakkı

Bu haklarda tam yararlanma ve sınırlı yararlanma olarak kullanılabilir.