İntifa Hakkı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir hukuk terimi olan “İntifa hakkı” en basit anlamıyla, başkasının malından belli kurallar içinde yararlanma hakkıdır.

Mülkiyeti başkasına ait olan bir mal ya da hak üzerinde belirli kişi ya da kişilere tanınan yararlanma hakkıdır. İntifa hakkı kişisel bir irtifak hakkıdır; hak sahibinin ölümüyle sona erer, mirasçılara geçmez. Ayni bir haktır aynı zamanda.

Mülkiyet sahibi asıl malik olmakla beraber taşınmazı kullanamaz, kiraya veremez. Bu haklar intifa hakkının süresi boyunca veya hak sahibinin ölümüne kadar intifa hakkı sahibine aittir. İntifa hakkının kullanımının intifa hakkı sahibi tarafından bir başkasına devri mümkündür. Örneğin, hak sahibi intifa hakkını kiraya verebilir. Bu kira süresinin, intifa hakkı süresini aşmaması gerekir.

İntifa hakkı nasıl kurulur?

Sözleşmeyle Kurulan İntifa Hakkı

2. Kanundan doğan intifa hakkı

3. Mahkeme kararıyla kurulan intifa hakkı