İnşaat Tamamlama Kredisi Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İnşa edilmeye başlanmış ancak tamamlanmamış yarım kalan yapıların tamamlanması için verilen krediye inşaat tamamlama kredisi denir.

İnşaat tamamlama kredisi verilirken gerekli olan koşullar nelerdir?

İnşaat tamamlama kredisi verilirken bazı koşullar aranmaktadır. İşte inşaat tamamlama kredisi verilmesinin şartları:

Öncelikle yapılan inşaatın seviyesinin belli bir oranda olması gerekmektedir. Konutun yüzde yetmiş oranında bitmiş olması gereklidir.Alınan kredi için bankadan bankaya değişmekle birlikte 120 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.Kredi alınan gayrimenkul üzerine ipotek koyulmakta ve ayrıca şahsi ve/veya maddi teminat alınabilmektedir.

İnşaat tamamlama kredisi çekecek kişiden istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport.

Gelir belgesi/maaş bordrosu.

Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilânço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi.

Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu başlıklı kâğıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir ve istenen kefil için de aynı belgeler talep edilebilecektir.