İfraz Haritası Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Kelime karşılığı olarak “bölmek, ayırmak” anlamına gelen “ifraz”, tapuda tek parsel olarak kayıt altına alınmış bir gayrimenkulün birden çok bölüme ayrılarak tapuda tescil edilmesi işlemidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanan Kadastro İşlemleri Rehberi’nde ise ifraz şöyle tanımlanıyor: “İlgilinin talebi üzerine, bir parselin İmar Yasası’nın 15’inci ve 16'ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçalara ayrılması işlemidir."

İfraz başvurusu nasıl yapılır?

İfraz haritası, harita mühendisleri tarafından hazırlanıyor. Buna göre parselini bölmek isteyen kişiler ifraz (ayırma) için başvurularını Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapıyor. İfraz ile ilgili olarak gerekli işlemler için söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelere de müracaat edilebildiği gibi, ifraz konusunda çalışmalar yürüten aracı kuruluşlardan da ifraz işlemlerinde destek alınabiliyor.

Ayırma işlemini yapacak kişinin, ifraz olacak yerin haritasını serbest harita mühendislerine yaptırması gerekiyor. Hazırlanan ifraz haritasının kanunlara göre yapılıp yapılmadığının incelenmesinin yanı sıra ifrazın uygunluğu ile ilgili onay Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanıyor.