İştira Hakkı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İştira hakkı; taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur. Bu süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir.

İştira hakkının noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Daha sonra noter tarafından iştira hakkı tapu kütüğüne şerh edilir. Bu haliyle satış vaadine benzediği için satış vaadi ile iştira hakkı çokça karıştırılabilmektedir.