top of page

Gayrimenkul Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler


Konut yatırımının temeli prim potansiyelidir. Prim potansiyeli konut ve çevreyle ilgili basit ipuçlarını izleyerek değerlendirebilirsiniz. Akılda tutulması gereken diğer bir nokta ise gayrimenkul yatırımlarının uzun vadede hep kazandırmasıdır. Çünkü gayrimenkul getirisi inşaat ve araziden oluşur.

İnşaatın getirisi zamanla azalırken, arzı sabit olan ve arttırılamayan arazinin getirisi yılar geçtikçe artar. Bu nedenle uzun vadede prim esastır ancak kazancın büyüklüğünü konutu alırken ne kadar kazançlı olduğunuz doğrudan etkiler. Evin değerini arttıracak gayrimenkul yatırımları uzun vadede yaptığınız yatırımdan daha fazla kazanç elde etmenizi sağlar.

Nüfus ve şehir ekonomileri

Konut yatırımı yaparken lokasyon ve nüfus bilgisi oldukça önemlidir. Göç alan ve nüfus artış hızı yüksek olan lokasyonların nüfus artış hızı düşük olan lokasyonlara göre prim yapma potansiyeli daha fazladır. Çünkü nüfus artışının yüksek olduğu yerlerde gelecekte de nüfusun artma eğilimi vardır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini inceleyerek nüfus artış hızının yüksek olduğu şehirler ve lokasyonlar hakkında en doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bazı şehirlerin ekonomileri bazı dönemlerde daha iyi, bazı dönemlerde daha kötüdür. Şehir ekonomilerinin kötü olduğu dönemlerde, konut yatırımları açısından avantajlı olanaklar yakalanabilir.

Gelişme aksları

Gelişme aksları prim potansiyeli açısından avantaj barındırır. Eğitim, ulaşım ve sağlık yatırımları planlanan yerler gelişme akslarıdır. Bir lokasyonda öncelikle merkezler prim yapar, sonra gelişme akslarının primi artar. Ancak yükseliş bittiğinde gelişme akslarındaki prim potansiyeli merkezlerdeki prim potansiyelinden fazla olur. Düşüş için de benzer durum geçerlidir. Bir lokasyonda düşüş trendine girildiğinde önce gelişme akslarındaki prim potansiyeli düşmeye başlar ve gelişme akslarındaki düşüş potansiyeli merkezdeki düşüşten daha fazla olur.

Gelişme hızı ve gelecek yatırımlar

Konut yatırımlarında hızlı gelişen yön daha fazla prim yapar. Diğer bir ifadeyle bir şehir hangi yöne doğru gelişiyorsa o yönün getiri potansiyeli yüksektir. Basitçe çarşı-pazara yakın olmak olarak da ifade edilebilen alışveriş imkanlarına yakın olmak kriteri prim için önemlidir. Alışveriş olanaklarının artacak olmasının öngörülmesi prim beklentisini artırır. Günümüzde şehirlerin birden fazla yöne doğru gelişme gösterdiği göz ardı edilmemelidir. Gelişmişlikle bağlantılı olan eğitim, sağlık, ulaşım yatırımları ve yatırımların gerçekleşme hızı primi etkiler. Bir lokasyonun bu yatırımlardan aldığı pay arttıkça ve prim potansiyeli de artar.

Gayrimenkul yatırımları uzun vadede getiri ve prim vaat eder. Primin büyüklüğü yatırım yaparken ne kadar kazançlı olduğunuzla doğrudan ilgilidir.  Sadece projelere bakmak yerine projelerin gerçekleşme hızına dikkat ederek, konut ve çevresi ile ilgili ipuçlarını değerlendirerek ve evin değerini arttıracak gayrimenkul yatırımları hakkında basit bilgileri kullanarak yüksek primli konut yatırımları yapabilirsiniz.

bottom of page