Feragat Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Sözlük anlamı olarak hakkından kendi isteğiyle vazgeçme eylemine feragat denir. Feragatte karşılıklı anlaşma şartı aranmaz. Bir hak sahibi tek taraflı beyanla hakkından feragat eder, yani hakkından vazgeçer.

Öncelikle hukuk dilinde feragati açıklamak gerekirse davacı, varsa vekili, dava dilekçesinde talep ettiği dava ve alacak hakkından davayı açtıktan sonra veya duruşmanın herhangi bir safhasında feragat edebilir. Feragat duruşma sırasında yapılırsa, hakim tarafından feragat beyanı zapta geçirilir ve davacının varsa vekilinin imzası alınır. Davalardan, mirastan, idari davalardan feragat etmenin hukuken yolu açıktır.