Emlak Sektöründe Yenileme Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Emlak sektöründe yenileme terimi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bunlardan önemli bir kaç tanesine değinmek gerekirse;


Tapu Yenileme nedir?

Teknik sebeplerden dolayı yetersiz kalan, uygulama özelliğini kaybeden veya eksiklik görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ve tapuda düzeltmeler yapılması işlemine tapu yenileme denir.


Ruhsat Yenileme nedir?

İlgili kurumlardan alınan inşaat ruhsatına göre kanunda belirtilen süre zarfı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılmamış veya çalışmalara başlanmış fakat bitirilememiş yapılar için ruhsatın yenilenmesi işlemi gerekli bulunmaktadır. Yapı inşaatlarına başlanılabilmesi için alınan ruhsat kanunda belirtilen süre zarfında geçerli olmaktadır. Bu süre imar Kanunu gereğince inşaata başlama süresi ruhsat alındıktan sonra 2 yıl, inşaatın tamamlanma süresi ise 5 yıl olarak belirtilmiş bulunmaktadır.

Bina Yenileme nedir?

Eski binaların, riskli ve yenilenme şartının gerekli görülmesi üzerine tüm kat maliklerinin izni ile yıkılıp yerine yenilerinin inşa edilmesine denir.