Emlak Beyan Değeri Nedir?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. 

Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

Emlak beyan değerini gösteren belge nereden alınır?

Taşınmaz malların tapu devir işlemleri bağlı olunan tapu dairesinden yapılıyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi, tapu dairesinden randevu alınması ve tapu masraflarının da ödenmesi gerekiyor.

Emlak beyan değerini gösteren belge, taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınıyor.

492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil ediliyor.

Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödemesi yapılmış oluyor. Ayrıca,  6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil ediliyor.