Ecrimisil Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Ecrimisil; iyi niyetli olmayan zilyetten, (sahibi kendisi olsun olmasın, bir malı kullanmakta olan, uzun süre elinde bulunduran kimse) geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği kazançların tazminat olarak istenmesidir. 

Ecrimisil geriye dönük haksız işgal tazminatı karşılığıdır. Ve taraflar arasında sözleşme yoktur.

Ecri misil istenebilmesi için öncelikle gelir getirmesi mümkün olan eşya olmalıdır. Ecrimisil talep edebilmek için ayrı bir zarar gerekmez, çünkü ecrimisil haksız zilyedin kullanımı karşılığı ödeyeceği bedeldir. Ecrimisil için kabul edilen zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Recent Posts