Cins Değişikliği Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeriyken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme cins değişikliği denir.

Örnekle anlatmak gerekirse, bir arsanın üzerine bina inşa etmek istiyorsanız bu durumda tapu kütüğünde arsanın bina olarak gösterilmesi işlemi de cins değişikliği olarak açıklıyor. Cins değişikliği işlemlerinin en sık rastlanan durum arsanın yıktırılıp ev olarak inşa edilmesi ya da evin yıkılıp arsaya çevrilmesi oluyor. 

Tapuda cins değişikliği nasıl yapılıyor?

Tapuda cins değişikliği için hak sahibinin ya da hissedarlardan birinin kadastro müdürlüğüne talepte bulunması gereklidir. Kadastro personeli zeminde inceleme yapıyor. Sonrasında düzenlenen tescil bildirimi tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor. Başvurunun onaylanmasının ardından cins değişikliği işlemleri yapılabiliyor.

Tapuda cins değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,Tapuda kayıtlı malik veya hissedarların kimliği, vekillerin vekaletnamesi ve kimliği,Malikin temsilcisi vasi ve kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği veli ise vukuatlı nüfus kayıt örneği,Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği,Malik ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekiyor.