Cins Değişikliği Ne Anlama Gelir


Bir gayrimenkulün arsa veya arazi olarak kabul edilen cinsinin bağ, bahçe, tarla, tarım alanı şeklinde değiştirilmesine cins değişikliği denir. Bununla birlikte gayrimenkul cinsinin yapılıdan yapısız, yapısızdan yapılı olarak değiştirilmesi için de tapudan cins değişikliği onayının alınması gerekir. Bu işlemlerde, ilgili arazinin paftasında ve tapu sicil bilgilerinde değişiklik yapılır.

Bu değişikliğin yapılabilmesi için kadastro ve tapu sicil birimlerine başvuruda bulunmak gerekir. Cins değişikliği yapılacak olan söz konusu alanın tapusu, gayrimenkulün malikini gösteren belge, yapının kullanıma uygun olduğunu gösteren izin ve işlemin mali yönü belirten evrakların ilgili birimlere tespit edilmesi gerekir. Ek olarak da istenecek olan belgelerin teslim edilmesinin ardından tapu ve kadastro değerlendirilmesinden sonra cins değişikliği resmi olarak gerçekleşir.

Cins Değişikliği Harcı 2017

Cins değişikliği harcı 2017 yılı itibariyle, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla beyan edilen değer üzerinden hesaplanır. Bu beyan değerinden 5/10000 oranında tahsil edilir.

Cins Değişikliği Vaziyet Planı

2010/4 sayılı Genelgede bulunan 24/2. maddesi gereğince vaziyet planı, kadastro ve jeodezi mühendisleri sorumluluğunda hazırlanır. Bu planlar, ilgili belediyelerin özel idaresi birimlerine sunulur. Onaylanan planlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde saklanır.

1 view0 comments