Cebri İcra Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Borçlunun, alacaklının talebi üzerine borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır. Ancak bu zorlayıcı tedbirler, sadece borçlunun malvarlığı için geçerlidir.

Cebri icra yerine getirilmemiş ya da ödenmemiş olan bir borcun icra müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesidir. Bu işle görevli devlet kurumuna icra dairesi, bu işi yapan kamu görevlilerine ise icra memuru adı verilir.

Örnekle açıklamak gerekirse, bir kimse kiracısı olduğu evi mahkemenin tahliye kararına rağmen boşaltmıyor olabilir.

Bu durumda icra müdürlüğü personeli olan bir icra memuru devreye girerek kiracıyı evden zorla çıkartmak yoluna gidecektir.