Bina Derinliği Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Bina derinliği, binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bina derinliği nasıl hesaplanır?

Bina derinliği yönetmelikte yer alan 28. maddeye göre, ön bahçe mesafesi ile bina yüksekliğinin yarısının toplamının parsel derinliği çıkarılması ile bulunabiliyor.

Bina derinliğini hesaplama formülleri:  

Madde 28 - Bina derinlikleri azami 40 metreyi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile;

I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır.

Formülde yer alan kısaltmaların açıklamaları şöyledir:

I = Bina derinliği,

L = Parsel derinliği,

K = Ön bahçe mesafesi,

H = Bina yüksekliği.

Formül uygulamasıyla elde edilen sonuç:

10 metreden az çıkan parsellerde, bina derinliği talep üzerine arka bahçe mesafesi 3 metreden az olmamak üzere 10 metreye çıkartılabilir.Uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa, parsel derinliğinin 10 metreden az çıkması ruhsat düzenlemesine engel olarak görülmez.Eğer söz konusu parsel köşe başına denk geliyorsa, yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirleniyor.Arka bahçe mesafesini temin etmek şartıyla bina derinliğini 40 metreye çıkarma yetkisi belediyelerdedir.